Järvsö Växtkraft

 

Beskärning av träd/buskar

Beskärning av äppelträd

Beskärning sker under vår/vintern eller under JAS perioden, dvs juli, augusti och september. Hur lång tid beskärningen tar beror på trädets storlek och kvalitet. Ett ungefärligt mått kan vara att ett normalstort träd tar ca 1 h – 1,5 h.

Kostnad: 600kr/h inkl. moms (Pris efter Rutavdrag* inkl moms: 300kr, minimi debitering 1 h).

Milersättning 25 kr/mil exkl. moms.
Vid resor utanför Järvsö tillkommer en restidsersättning på 50 kr/mil exkl. moms.

Beskärning av häckar och buskar

Buskar som blommar tidigt på fjolårsskott beskärs generellt efter blomningen, medan de som blommar under sommar eller höst beskärs under vårvintern.
Rosor beskärs då björken fått ”musöron”.

Kostnad: 550 kr/h inkl. moms Pris efter Rutavdrag* inkl moms: 275 kr.
Bortforsling av grenar kan ordnas, 750 kr inkl moms/per släpvagn. (ej rut)

Beställ här

Rutavdrag


IMG_6172