Järvsö Växtkraft

 

Affärsutveckling

Verksamheten ligger förnärvarande vilande, återkom gärna längre fram.

Nuvarande sysselsättning: Lokalt anställd av Vricon, Inc. i McLean, VA, USA.
Tidigare uppdrag: Saab Vricon Systems, www.vricon.com
Tidigare uppdrag: Konferens i Järvsö, www.jarvso.com

Med vänliga hälsningar

Pär Fack Mail: par.fack@telia.com